Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Cụm Thi đua số 2 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 
01/06/2018 
 

Ngày 28 tháng 5 năm 2018, Cụm Thi đua số 2 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gồm các Trường THPT: Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Tháp Chàm, Ischool và chuyên Lê Quý Đôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018.

Năm học 2017-2018, các trường học trong Cụm Thi đua số 2  đã tổ chức phát động các phong trào thi đua: “Dạy tốt-Học tốt"; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” động viên giáo viên, học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Kết quả: Tỷ lệ xếp loại học lực học sinh khá-giỏi tăng cao: THPT chuyên Lê Quý Đôn (99,7%), THPT Nguyễn Trãi (80%), THPT Chu Văn An (50,8%). Tỉ lệ học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các cuộc thi, hội thi khác rất cao: THPT chuyên Lê Quý Đôn với 141 giải, THPT Nguyễn Trãi với 79 giải, THPT Chu Văn An với 18 giải.

Điểm nổi bật của Cụm Thi đua số 2 trong năm học 2017-2018 là chất lượng dạy và học của các trường luôn đạt thành tích cao nhất, nhì của tỉnh; tham gia và đạt nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia; hoạt động trải nghiệm phong phú, sáng tạo, phù hợp với thực tế và đạt hiệu quả tốt.

        Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018

Cụm thi đua số 2 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận

Tại Hội nghị, các trường đã bình xét suy tôn Trường THPT Chu Văn An dẫn đầu Cụm Thi đua số 2 năm học 2017-2018. Bình chọn Trường THPT Chu Văn An làm Cụm trưởng, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn làm Cụm phó Cụm thi đua số 2 năm học 2018-2019./.

 
Liên kết website