Tôn giáo
Tôn giáo
Công chức Ban Tôn giáo Chính phủ tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại các tỉnh phía Nam 
31/08/2021 
 

Ngày 27/8/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ diễn ra buổi gặp mặt Tổ công tác tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại các tỉnh, thành phố phía Nam (Tổ công tác). Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có các Thứ trưởng Bộ Nội vụ: ông Vũ Chiến Thắng, ông Nguyễn Duy Thăng và ông Triệu Văn Cường; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ; cùng các thành viên của Tổ công tác.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động của Ban Tôn giáo Chính phủ trong việc hướng dẫn các tổ chức tôn giáo và địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo; vận động các tổ chức, cá nhân tôn giáo tích cực đóng góp nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là tại các tỉnh phía Nam. Bộ Nội vụ quyết định tăng cường lực lượng thực hiện công tác Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại các tỉnh phía Nam; đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Description: http://vcrm.gviet.vn/btgcp/public/upload/post/27_08_2021/thumb_cong-chuc-ban-ton-giao-chinh-phu-tham-gia-thuc-hien-nhiem-vu-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-tin-nguong-ton-giao-tai-cac-tinh-phia-nam-407cd2ad1ca51c5d09300f58dcbf7a9c.jpg

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao quà và động viên các thành viên Tổ công tác

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Tổ công tác quán triệt thực hiện các nội dung, cụ thể: Các thành viên Tổ công tác phải xác định tốt trách nhiệm, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, chấp hành nghiêm kỷ luật và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, phối hợp hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, vận động phát huy nguồn lực tôn giáo đóng góp cho công tác phòng, chống dịch; trao đổi, làm việc với các tổ chức tôn giáo để chia sẻ, động viên, thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chức sắc, chức việc, tín đồ; tăng cường phối hợp hướng dẫn việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Description: http://vcrm.gviet.vn/btgcp/public/upload-img/userfiles/images/image-20210827130326-3.jpeg

Các thành viên Tổ công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Ban và lãnh đạo các vụ,

đơn vị Ban Tôn giáo Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm sẵn sàng nhận nhiệm vụ của các thành viên trong Tổ công tác và chúc các thành viên của Tổ công tác có nhiều sức khỏe, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 (Tiêu đề, hình ảnh và một số nội dung sưu tầm từ Trang thông tin điện tử

Ban Tôn giáo Chính phủ)

Hồng Lựu, Phòng Tôn giáo 
Liên kết website