Thanh tra
Thanh tra
Công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 
15/09/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 118/QĐ-SNV ngày 15/8/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác đánh giá, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam.

Ngày 10/9/2019, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam.

Dự công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Bà Nguyễn Thị Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Nội vụ; Ông Văn Công Quang, Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền; Ông Phạm Minh Tá, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Thuận Nam và các thành viên Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ thông qua Quyết định thanh tra

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Quyết định thanh tra công tác đánh giá, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam.

- Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2016 đến ngày 30/6/2019.

       - Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.
Nguyễn Kiều Vinh, Phòng Thanh tra 
Liên kết website