Thanh tra
Thanh tra
Công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải 
14/10/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-SNV ngày 25/9/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác đánh giá, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải.

Ngày 08/10/2019, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải.

Dự công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Ông Nguyễn Khắc Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Nguyễn Trúc Hòa, Trưởng phòng Nội vụ; Bà Lê Thị Ái Dung, Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền; Bà Lê Thị Thúy Hòa, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Ninh Hải và các thành viên của Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ thông qua Quyết định thanh tra

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Quyết định thanh tra công tác đánh giá, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải.

- Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2016 đến ngày 30/9/2019.

          - Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.
Nguyễn Kiều Vinh, Phòng Thanh tra 
Liên kết website