Thanh tra
Thanh tra
Công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái và các đơn vị trực thuộc 
18/03/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-SNV ngày 25/02/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác tuyển dụng viên chức và công chức cấp xã, chức danh nghề nghiệp viên chức và quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái và các đơn vị trực thuộc.

Ngày 12/3/2019, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái và các đơn vị trực thuộc.

Dự công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Ông Mẫu Thái Phương, Bí thư – Chủ tịch UBND huyện Bác Ái; Ông Nguyễn Tiến Nghiệp, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện; Ông Đặng Ngọc Hải, Phó phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo; Bà Mẫu Thị Thanh Loan, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Ông Lê Ngọc Duy, Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Phước Thành B; Ông Lê Trạc Minh, Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Nguyễn Huệ; Bà Phạm Thụy Thảo Trinh, Phụ trách trường Mẫu giáo Phước Chính và các thành viên của Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh thanh tra Sở Nội vụ công bố Quyết định thanh tra

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Quyết định thanh tra công tác tuyển dụng viên chức và công chức cấp xã, chức danh nghề nghiệp viên chức và quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái và các đơn vị trực thuộc.

- Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018

       - Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.
Nguyễn Kiều Vinh, Phòng Thanh tra 
Liên kết website