Thanh tra
Thanh tra
Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc 
07/05/2019 
 

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc

          Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-SNV ngày 03/4/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức lãnh đạo, quản lý và quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc.

          Ngày 24/4/2019, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc.

          Dự công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Ông Phan Tấn Cảnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Ông Nguyễn Vang, Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư; Ông Phan Chánh Lai, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Ông Nguyễn Như Nguyên, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng và các thành viên Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ (theo Quyết định số 49/QĐ-SNV ngày 03/4/2019).

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh thanh tra Sở Nội vụ công bố Quyết định thanh tra

            Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Quyết định thanh tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức lãnh đạo, quản lý và quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc. Theo đó, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra theo Quyết định, Kế hoạch đã được phê duyệt.

          - Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2019.

          - Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.
Hồng Phượng, Phòng Thanh tra 
Liên kết website