Thanh tra
Thanh tra
Công bố Quyết định thanh tra hành chính tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ 
31/12/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 303/QĐ-SNV ngày 08/12/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ Ninh Thuận về việc thanh tra việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

Ngày 29/12/2020, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ (Đoàn Thanh tra) tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Dự công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Bà Phạm Thị Xuân Diệu, Phụ trách Chi cục Văn thư - Lưu trữ, các công chức thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ và thành viên Đoàn thanh tra.

Quan cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra thông qua Quyết định thanh tra.

- Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2020.

          - Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.

Thanh Khiết - Phòng Thanh tra 
Liên kết website