Thanh tra
Thanh tra
Công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc 
15/10/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 211/QĐ-SNV ngày 15/9/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác tuyển dụng công chức cấp xã; công tác quản lý biên chế; đánh giá, phân loại; thực hiện chính sách tinh giản biên chế; văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND huyện Thuận Bắc.

Ngày 07/10/2020, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.

Dự công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Ông Trần Ngọc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Ông Trần Minh Hùng, Chánh Văn Phòng HĐND và UBND huyện; Bà Huỳnh Thị Ngọc Dương, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thuận Bắc và thành viên Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

Quan cảnh buổi công bố thông qua Quyết định thanh tra

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra thông qua Quyết định thanh tra.

- Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2020.

       - Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.
Nguyễn Kiều Vinh - Phòng Thanh tra 
Liên kết website