Thanh tra
Thanh tra
Công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các đơn vị trực thuộc 
24/11/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 265/QĐ-SNV ngày 30/10/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận về việc thanh tra công tác tuyển dụng, chức danh nghề nghiệp viên chức; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và quản lý hồ sơ công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo tại UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các đơn vị trực thuộc.

Ngày 18/11/2020, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (UBND thành phố). Dự công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Tấn Huân, Chánh Văn Phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố; bà Trịnh Thị Phương, Phó Trưởng Phòng Nội vụ; Hiệu trưởng của các Trường: Trung học cơ sở Đông Hải, Tiểu học Văn Hải 1, Mẫu giáo Phước Mỹ và thành viên Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

Quan cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra thông qua Quyết định thanh tra.

- Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2019.

        - Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.
Thanh Khiết - Phòng Thanh tra 
Liên kết website