Thanh tra
Thanh tra
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Phòng, chống tham nhũng 
26/12/2018 
 

           Ngày 11/12/2018, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố 9 Luật được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6; trong đó, có Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Description: http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/PublishingImages/IMG_39%20-%20Copy.jpg

Buổi công bố lệnh của Chủ tịch nước về Phòng, chống tham nhũng

​         Giới thiệu về những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho biết: Luật từng bước mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với khu vực ngoài nhà nước; quy định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo hướng tăng cường một bước tính tập trung và phù hợp với thực tiễn tổ chức bộ máy nhà nước ta hiện nay, bảo đảm tính khả thi; bổ sung quy định kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân; bổ sung quy định thẩm quyền của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước trong thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; Luật năm 2018 cũng đã quy định một chương riêng và sửa đổi, bổ sung nhằm cụ thể hoá và đề cao vai trò người đứng đầu.

Về xử lý tham nhũng, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh cho biết tại Chương X của Luật Phòng, chống tham nhũng có nhiều nội dung mới được bổ sung, thể hiện tính nghiêm minh trong xử lý tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật về Phòng, chống tham nhũng tăng cường hiệu quả thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng.

Luật gồm 10 Chương với 96 điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

(Ảnh và một số nội dung sưu tầm từ Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)./.
Thúy Quỳnh, Phòng Thanh tra  
Liên kết website