Thanh tra
Thanh tra
Công bố Kết luận thanh tra tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc 
22/08/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-SNV ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức lãnh đạo, quản lý; quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc.

Ngày 14/8/2019, Sở Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc.

Dự buổi công bố Kết luận thanh tra, gồm có: Ông Lê Kim Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ (Chủ trì); Ông Phan Tấn Cảnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Ông Nguyễn Vang, Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư; Ông Phan Chánh Lai, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Ông Nguyễn Như Nguyên, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng và các thành viên của Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Kết luận thanh tra. Qua đó, các đại biểu dự họp đã trao đổi, thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra.

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ thông qua Kết luận thanh tra

       Phát biểu tại buổi công bố Kết luận, Ông Lê Kim Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận việc triển khai, thực hiện tốt các quy định pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra của Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc; đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng khắc phục những tồn tại, thiếu sót và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ theo quy định./.
Hồng Phượng, Phòng Thanh tra. 
Liên kết website