Thanh tra
Thanh tra
Công bố Kết luận thanh tra tại Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc 
31/07/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-SNV ngày 04/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phó; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc.

Vừa qua, Sở Nội vụ đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc.

Dự buổi công bố Kết luận thanh tra, gồm có: Ông Trần Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ (Chủ trì), Ông Trương Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Sở thuộc Sở Tư pháp; Ông Trịnh Xuân Chương, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Ông Lê Văn Nghiêm Thiện, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và các thành viên Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, bà Nguyễn Huỳnh Thanh  Khiết, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Kết luận thanh tra và các đại biểu dự họp đã trao đổi, thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra.

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh thanh tra Sở Nội vụ thông qua Kết luận thanh tra

            Trên cơ sở đó, ông Trần Hải - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã có ý kiến như sau: Sở Tư pháp đã triển khai, thực hiện tương đối các quy định pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra; riêng đối với một số tồn tại, thiếu sót, đề nghị Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc kịp thời khắc phục và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trong tháng 8/2018./.
Nguyễn Kiều Vinh, Thanh tra Sở  
Liên kết website