Thanh tra
Thanh tra
Công bố Kết luận thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc 
08/01/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 211/QĐ-SNV ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức lãnh đạo, quản lý cấp phó; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc.

Ngày 04/01/2019, Sở Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc. Dự buổi công bố Kết luận thanh tra, gồm có: Bà Châu Thị Thanh Hà, Giám đốc Sở Nội vụ (Chủ trì); ông Lê Huy Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Bùi Thanh Đức, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; ông Lê Thanh Tuấn, Chi cục Phó Chi cục Bảo vệ môi trường; ông Đỗ Xuân Thể, Phụ trách Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường và các thành viên của Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Kết luận thanh tra. Qua đó, các đại biểu dự họp đã trao đổi, thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra.

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ thông qua Kết luận thanh tra

        Phát biểu tại buổi công bố Kết luận thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc, bà Châu Thị Thanh Hà, Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận việc triển khai, thực hiện tốt các quy định pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra của đơn vị; đồng thời, đề nghị sớm khắc phục những tồn tại, thiếu sót theo Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả khắc phục, kiểm điểm về Sở Nội vụ theo quy định./.
Thúy Quỳnh, Phòng Thanh tra 
Liên kết website