Thanh tra
Thanh tra
Công bố Kết luận thanh tra tại Sở Tài chính 
29/09/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 111/QĐ-SNV ngày 09/7/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức lãnh đạo, quản lý và quản lý hồ sơ công chức tại Sở Tài chính; ngày 20/9/2019, Sở Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra Sở Tài chính.

Dự buổi công bố Kết luận thanh tra, gồm có: Ông Trương Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ (Chủ trì), Ông Hồ Trọng Luật, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Bà Trần Thị Phước Tuyền, Chánh Văn phòng Sở Tài chính và các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 111/QĐ-SNV ngày 09/7/2019.

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua kết luận thanh tra. Qua đó, các đại biểu dự họp trao đổi, thống nhất nội dung kết luận thanh tra.

Description: https://lh3.googleusercontent.com/bb_XENdeYHuzf8yZRBNXTO_2sZAiDry4Tw4ai_HTFqTXKIAat0MWYkYrHeZuJg16NSC8xovZrxEbAbzHMuhfzV-OwoZu80IIOLLbxGeKebTnM-FwK2VzkGG1vqi6Eu-a2rDKnMHQyA=w1024-h576-no

Quang cảnh buổi công bố Kết luận thanh tra tại Sở Tài chính

          Phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra, Ông Trương Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận việc triển khai, thực hiện tốt các quy định pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra của Sở Tài chính; đồng thời, đề nghị Sở Tài chính khắc phục hạn chế, thiếu sót và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ theo quy định./.
Nguyễn Kiều Vinh – Phòng Thanh tra 
Liên kết website