Thanh tra
Thanh tra
Công bố Kết luận thanh tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 
29/07/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-SNV ngày 18/5/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác quản lý biên chế công chức; số lượng cấp phó; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; thực hiện chính sách tinh giản biên chế và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị trực thuộc.

Ngày 22/7/2020, Sở Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dự buổi công bố Kết luận thanh tra, gồm có: Ông Trương Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ (Chủ trì); Ông Nguyễn Hoàng Thái, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế; Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 95/QĐ-SNV ngày 18/5/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ. Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ-Trưởng Đoàn thanh tra thông qua kết luận thanh tra. Qua đó, các đại biểu dự họp trao đổi, thống nhất nội dung kết luận thanh tra.

Quang cảnh buổi làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

           Phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra; ông Trương Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận việc triển khai, thực hiện tốt các nội dung thanh tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật; đồng thời, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới./.
Nguyễn Kiều Vinh - Phòng Thanh tra 
Liên kết website