Thanh tra
Thanh tra
Công bố Kết luận thanh tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trực thuộc Sở Y tế 
21/12/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-SNV ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch và quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trực thuộc Sở Y tế.

Ngày 12/12/2018, Sở Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trực thuộc Sở Y tế. Dự buổi công bố Kết luận thanh tra, gồm có: Ông Lê Kim Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ (Chủ trì); bà Mai Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh; ông Phú Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền; ông Nguyễn Mười, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và các thành viên của Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Kết luận thanh tra. Qua đó, các đại biểu dự họp đã trao đổi, thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra.

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ thông qua Kết luận thanh tra

        Phát biểu tại buổi công bố Kết luận, Ông Lê Kim Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận việc triển khai, thực hiện tốt các quy định pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; đồng thời, đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Y tế khắc phục những tồn tại, thiếu sót và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ theo quy định./.
Hồng Phượng, Phòng Thanh tra. 
Liên kết website