Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm lưu trữ lịch sử
Con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước được giữ lại để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử 
21/05/2019 
 

Ngày 10 tháng 5 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử (Quyết định);

Theo đó, tại Điều 4 của Quyết định quy định con dấu hết giá trị sử dụng của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước được giữ lại để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử:

- Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Tổng thư ký Quốc hội.

- Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cQuốc gia, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Chính phủ, các bộ; cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Tổng cục (trừ các Tổng cục thuộc Bộ Quốc phòng).

- Văn phòng Chủ tịch nước.

- Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

- Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.

        Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019./.
Đính kèm: quyet-dịnh-19-2019-qd-ttg.pdf
Quỳnh Giao, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website