Công đoàn
Công đoàn
Chương trình phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các ngày lễ lớn trong năm 2016 
26/01/2016 
 
Xem toàn văn Chương trình: 04 CTr BCH.pdf
 
Liên kết website