Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh 
19/02/2019 
 

Ngày 30/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh.

Theo đó, Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh gồm 8 Chương 26 Điều đã được Đại hội toàn thể Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ III thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2018, bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

- Tôn chỉ: Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Ninh Thuận được thành lập để huy động mọi tiềm năng của xã hội, của các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài, tạo mọi điều kiện giúp đỡ để những nạn nhân chất độc da cam và gia đình hòa nhập cộng đồng xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Mục đích: Hội thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, giáo dục, động viên nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn vươn lên, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống và thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của người công dân.

- Địa vị pháp lý: Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng tại Ngân hàng, Kho bạc tỉnh Ninh Thuận; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt.

        - Phạm vi hoạt động và trụ sở: Hội hoạt động trên phạm vi tỉnh Ninh Thuận về lĩnh vực xã hội nhân đạo về nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; trụ sở của Hội đặt tại số 93/3 Thống Nhất, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: QDCT159_signed.pdf
Kiều Thị An – Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website