Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh 
25/02/2019 
 

Ngày 30/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Theo đó, Điều lệ Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận gồm 07 chương 23 điều đã được Đại hội nhiệm kỳ II (2018-2023) Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận nhất trí thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2018, bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

- Tôn chỉ: Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Mục đích: Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận là tổ chức liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế-kỹ thuật trong bình ổn thị trường, trong kinh doanh, dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tăng khả năng cạnh tranh của Hội viên trên thị trường trong nước và ngoài nước. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên, cùng nhau góp sức phấn đấu cho sự nghiệp phát triển của ngành du lịch Ninh Thuận.

- Địa vị pháp lý: Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (đồng Việt Nam và ngoại tệ).

- Phạm vi hoạt động: Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch và các sở ngành có liên quan đến lĩnh vực mà Hiệp hội hoạt động.

           - Trụ sở: Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận là đặt tại tầng 1, tòa nhà Công  ty TNHH SunBay, công viên biển Bình Sơn, khu phố 3, phường Mỹ Bình, đường Yên Ninh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: QDCT158_signed.pdf
Kiều Thị An – Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa
(15/09)
(11/09)
(02/09)
(02/09)
(02/09)
(26/08)
(10/08)
(08/08)
(08/08)
(08/08)

Liên kết website