Thanh tra
Thanh tra
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh 
11/05/2018 
 

Ngày 03/5/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung của Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh (đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh), cụ thể bao gồm:

         - Nội dung tại Điều 1 của Nội quy, được điều chỉnh như sau:

         “Trụ sở tiếp công dân tỉnh đặt tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, là nơi để công dân trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp cùng Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên và là nơi để Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp tiếp công dân trong trường hợp cần thiết.”

         - Nội dung tại Điều 1 của Nội quy, được điều chỉnh như sau:

          “Lịch tiếp công dân (theo định kỳ hàng tháng) và thời gian tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân vào ngày 01 hàng tháng. Trường hợp ngày 01 hàng tháng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết hoặc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bận công tác đột xuất thì được tổ chức tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo.”./.
Đính kèm: QDCT706_signed.pdf
Thúy Quỳnh - Thanh tra Sở  
Liên kết website