Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn tỉnh năm 2020 
25/04/2020 
 

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam; Kế hoạch số 261/KH-BTTTT ngày 22/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên toàn quốc;

Ngày 20/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1379/KH-UBND về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020 (Kế hoạch); theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

1. Mục đích:

- Đưa phong trào đọc sách lan tỏa thành nếp sống văn hóa, nét đẹp trong sinh hoạt cộng đồng;

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội trong việc phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới một xã hội học tập, tạo nên nét đẹp trong đời sống xã hội và tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa sách với người đọc;

- Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của Sách và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, tôn vinh những người tham gia quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

2. Yêu cầu:

- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh hưởng ứng đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Thông tin tuyên truyền tạo sự kết nối để tham gia Hội sách online tại sàn thương mại điện tử Book365.vn. Chú trọng các địa bàn khu vực miền núi, vùng có điều kiện khó khăn để tạo sự hưởng ứng của cộng đồng sâu rộng, hiệu quả.

         Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 phù hợp với tình hình điều kiện của đơn vị; lồng ghép các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam với các sự kiện, hoạt động của cơ quan, đơn vị./.
Đính kèm: 1379 KH.pdf
Ngọc Trinh, Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website