Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 
15/04/2019 
 

Căn cứ Kế hoạch số 732/KH-BTTTT ngày 18/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 trên toàn quốc;

Ngày 09/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1457/KH-UBND về Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019 (Kế hoạch) với mục đích, yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích:

- Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữ sách trong các tầng lớp Nhân dân; đưa phong trào đọc sách lan tỏa thành nếp sống văn hóa, nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng;

- Nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ sâu rộng và huy động sự tham gia của cộng đồng và mọi nguồn lực xã hội trong việc đầu tư phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh, đồng thời để Ngày Sách Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, một sự kiện văn hóa được mọi tầng lớp Nhân dân đón nhận;

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội trong việc phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới một xã hội học tập, tạo nên nét đẹp trong đời sống xã hội và tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa sách với người đọc;

- Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của Sách và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, tôn vinh những người tham gia quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

2. Yêu cầu:

- Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh hưởng ứng tích cực với các hoạt động phong phú, đa dạng, sinh động, hấp dẫn, thu hút mọi đối tượng tham gia Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 được

- Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, khoa học, văn minh, hiệu quả và phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, các tổ chức xã hội./.
Đính kèm: 1457 KH UBND_signed.pdf
Ngọc Trinh, Phòng Thanh tra 
Liên kết website