Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm 
09/07/2018 
 

Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện theo Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Chính phủ.

Ngày 25 tháng 6 năm 2018 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh; trong đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, trường học, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, các trường học và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trong tỉnh; thông báo các nguy cơ tử vong khi xảy ra tai nạn giao thông do không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; đưa ra các biện pháp phòng tránh tai nạn, giáo dục ý thức chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; vận động, hướng dẫn người dân sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy định để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm một cách đối phó, không đúng quy cách; tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ và tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em, đồng bào khu vực còn khó khăn về kinh tế, vùng sâu, vùng xa. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị, định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo./.
Đính kèm: 10 CT UBND_signed.pdf

Ngọc Trinh, Văn phòng Sở 
Liên kết website