Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Ninh Thuận 
20/11/2020 
 
Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; ngày 21/10/2020, Chủ tịch Nước ban hành Quyết định số 1838/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bác Ái và ông Đỗ Văn Minh, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: 1838 CTN.pdf
Thái Hùng - Ban TĐKT 
Liên kết website