Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh 
10/10/2020 
 

Để ghi nhận thành tích xuất sắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; ngày 08/10/2020 Chủ tịch Nước ban hành Quyết định số 1782/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam, tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: 1782.pdf

Đức Luận - Ban TĐKT 
Liên kết website