Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Chính phủ ban hành Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn 
07/05/2018 
 

Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn (Nghị định).

Nghị định có 07 nhóm ngành nghề nông thôn được hỗ trợ phát triển, bao gồm:

- Chế biến, bảo quản nông, lâm thủy sản;

- Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ;

- Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn;

- Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ;

- Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh;

- Sản xuất muối;

- Các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn;

Các nhóm ngành, nghề nêu trên được hỗ trợ về mặt bằng sản xuất; đầu tư, tín dụng; xúc tiến thương mại; khoa học công nghệ; đào tạo nhân lực và hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn.

        Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2018 và thay thế Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn./.
Đính kèm: 52.signed.pdf (nghe nong thon).pdf
Trần Đức Lực, Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website