Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 
17/10/2017 
 

Ngày 06/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975;

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Nghị định này quy định chế độ trợ cấp một lần; trợ cấp hằng tháng; trợ cấp mai táng và chính sách vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26/3/1965 đến ngày 30/4/1975 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau.

          Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2017.
Đính kèm: 112.signed.pdf
Trịnh Lâm Hải, Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website