Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 
28/05/2018 
 

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (Nghị định);

Theo đó, từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng (mức lương hiện đang áp dụng là 1.300.000 đồng/tháng).

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị định;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

           Nghị định số 72/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 và thay thế Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ.
Đính kèm: ND 72 2018 luong co so.signed.pdf
Vũ Huy, Phòng TCCCVC 
Liên kết website