Rèn đức luyện tài
Rèn đức luyện tài
Chi bộ Phòng Thanh tra báo cáo mô hình “Rèn đức, luyện tài” 
08/05/2019 
 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình “Rèn đức, luyện tài” của Đảng bộ Sở Nội vụ và nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019); ngày 06/5/2019, Chi bộ Phòng Thanh tra thực hiện báo cáo với chủ đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Châu Thị Thanh Hà-Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí Phó Giám đốc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Quý đại diện Chi bộ Phòng Thanh tra
trình bày báo cáo tại buổi sinh hoạt

Đại diện Chi bộ Phòng Thanh tra trình bày báo cáo với chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội Nhân dân Việt Nam; theo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, Người đã sáng lập ra quân đội chủ lực đầu tiên của các lực lượng vũ trang, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân-đó là Quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân của dân tộc ta; là sự vận dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, với sự kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm đánh giặc giữ nước qua mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Người luôn quan tâm chăm lo xây dựng Quân đội trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Người đã chăm lo trau dồi bản chất cách mạng, bản chất giai cấp công nhân cho Quân đội. Bản chất ấy được thể hiện trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức xây dựng và hoạt động chiến đấu của Quân đội Nhân dân. Người khẳng định “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một Quân đội Nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, nên tận hiếu với dân là phẩm chất cơ bản, xuyên suốt trong hệ thống các phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” là truyền thống tốt đẹp, bổn phận, trách nhiệm, vinh dự, tự hào. Thực tế đã chứng minh, bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội ta luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, nghệ thuật quân sự của dân tộc, Quân đội ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

          Với chủ đề báo cáo nêu trên, đại diện Chi bộ Phòng Thanh tra đã liên hệ với công tác tại ngành Nội vụ về nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, việc làm tự giác, thường xuyên, theo đúng phương châm: gần dân, hiểu dân, trọng dân, thương dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tận tụy, trách nhiệm cao trong xây dựng cơ quan, đơn vị; Đạo đức, lối sống lành mạnh; Đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội và chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đồng chí Lê Kim Dũng-Ủy viên BTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
 phát biểu tại buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Kim Dũng-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao về công tác chuẩn bị, nội dung, ý nghĩa của chủ đề do Chi bộ Phòng Thanh tra trình bày; chỉ đạo, quán triệt công chức, viên chức, người lao động không ngừng phấn đấu, tích cực nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống, công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ngành Nội vụ./.

Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website