Tên thủ tục: Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Lĩnh vực: Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 10 ngày làm việc: - Sở Nội vụ: 05 ngày - UBND tỉnh: 05 ngày
Quy trình thủ tục:
Căn cứ pháp lý: Quyếtđịnh số 580/QĐ-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủtục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
Thành phần nhận hồ sơ:
Thông tin liên hệ:
- Sở Nội vụ, số 26 A, đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
- UBND tỉnh, số 450, đường Thống nhất, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website