Tên thủ tục: Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Lĩnh vực: Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 20 ngày làm việc: - Sở Nội vụ: 10 ngày - UBND tỉnh: 10 ngày
Quy trình thủ tục:
Quyếtđịnh số 2191/QĐ-BNV ngày 07 tháng 7 năm 2017 của   Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chínhthuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địaphương
Thành phần nhận hồ sơ:
Thông tin liên hệ:
- Sở Nội vụ, số 26 A, đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
- UBND tỉnh, số 450, đường Thống nhất, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website