Tên thủ tục: Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong
Lĩnh vực: Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Quy trình thủ tục:
Căn cứ pháp lý: Quyếtđịnh số 631/QĐ-BNV ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năngquản lý của Bộ Nội vụ
Thành phần nhận hồ sơ:
Thông tin liên hệ:

- Sở Nội vụ, số 26 A, đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
- UBND tỉnh, số 450, đường Thống nhất, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website