Tên thủ tục: Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Lĩnh vực: Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Lệ phí: không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn thẩm định của Sở Nội vụ không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ đầy đủ hợp pháp của UBND cấp huyện
Quy trình thủ tục:
Căn cứ pháp lý: Quyếtđịnh số 667/QĐ-BNV ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việccông bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
Thành phần nhận hồ sơ:

Thông tin liên hệ:
- Sở Nội vụ, số 26 A, đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
- UBND tỉnh, số 450, đường Thống nhất, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website