Tên thủ tục: Thủ tục đổi tên quỹ
Lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ
Lệ phí: Không có
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 09 ngày làm việc: - Sở Nội vụ: 04 ngày - UBND tỉnh: 05 ngày
Quy trình thủ tục:
Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ về lĩnh vực tổ chức phi chính phủ
Thành phần nhận hồ sơ:

Thông tin liên hệ:

- Sở Nội vụ, số 26 A, đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
- UBND tỉnh, số 450, đường Thống nhất, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website