Tên thủ tục: Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
Lĩnh vực: Công chức - Viên chức
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 14 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ
Quy trình thủ tục:
Căn cứ pháp lý: Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
Thành phần nhận hồ sơ:
Thông tin liên hệ:
- Sở Nội vụ, số 26 A, đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
- UBND tỉnh, số 450, đường Thống nhất, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website