Tên thủ tục: Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
Lĩnh vực: Công chức - Viên chức
Lệ phí: không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 30 ngày (thời gian trả lời của Bộ Nội vụ); 11 ngày (thời gian giải quyết của Sở Nội vụ - sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ).
Quy trình thủ tục:
Căn cứ pháp lý: Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
Thành phần nhận hồ sơ:
Thông tin liên hệ:
- Sở Nội vụ, số 26 A, đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
- UBND tỉnh, số 450, đường Thống nhất, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website