Tên thủ tục: Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận)
Lĩnh vực: Bộ TTHC chuẩn hóa tại Sở Nội vụ
Lệ phí:
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:
Quy trình thủ tục:
Thành phần nhận hồ sơ:
Thông tin liên hệ:
 Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
- Địa chỉ: Số 26A Lê Hòng Phong, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
- Điện thoại: 0259.3822765
- Fax: 0259.3820388
- Email: Sonv@ninhthuan.gov.vn
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website