Tên thủ tục: Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 10 ngày làm việc: - Sở Nội vụ: 04 ngày - UBND tỉnh: 06 ngày
Quy trình thủ tục:
Căn cứ pháp lý: Quyết định số 318/QĐ-BNVngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mớiban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của BộNội vụ
Thành phần nhận hồ sơ:
Thông tin liên hệ:
- Sở Nội vụ, số 26 A, đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
- UBND tỉnh, số 450, đường Thống nhất, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website