Kỷ niệm 72 năm thành lập ngành Nội vụ năm 2017 và Lễ đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Liên kết website