Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Chỉ thị về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 
06/01/2021 
 

Để chuẩn bị và tổ chức chu đáo phục vụ Nhân dân đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu qủa; ngày 30/12/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND Về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (Chỉ thị).

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị:

- Khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021; Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2021 và các văn bản có liên quan.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng. Không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính chất cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội. Dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với đất nước, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết, các gia đình hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ngay sau khi kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, chú trọng việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, bảo đảm mọi người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

- Tổ chức việc tổng vệ sinh cơ quan, đơn vị ngăn nắp, sạch đẹp, văn minh. Tổ chức chăm sóc, tu bổ các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm... để phục vụ Nhân dân và người thân liệt sỹ đến thăm viếng trong dịp Tết.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo các doanh nghiệp theo thẩm quyền, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị và báo cáo UBND tỉnh kịp thời theo quy định./. 
Đính kèm: 22 CTUB.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website