Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Chỉ thị về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế 
10/05/2020 
 

Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; ngày 08/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các ngành, các cấp tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm và nguyên tắc chống dịch đã được đề ra từ trước; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống dịch. Các cấp, các ngành cho đến từng người dân, doanh nghiệp xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động kinh tế - xã hội để dần đưa xã hội trở lại bình thường trên tinh thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế nhưng cũng không chủ quan, lơi lỏng các biện pháp phòng chống dịch.

2. Thực hiện nới lỏng các hạn chế:

- Dỡ bỏ giãn cách và giới hạn số chỗ trên phương tiện giao thông công cộng; đồng thời dừng hoạt động chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Ga Tháp Chàm. 

- Mở lại và bỏ quy định giãn cách đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ với yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

- Đồng ý tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung đông người với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

- Đồng ý các cơ sở khám chữa bệnh trở lại hoạt động bình thường, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân.

- Không bắt buộc giãn cách trong trường, lớp học; không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học.

        Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra các nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.
Đính kèm: CT13_signed.pdf
Đông Xuân, Phòng Thanh tra 
Liên kết website