Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
01/04/2020 
 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; ngày 31/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- Tất cả các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và Nhân dân tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch được chỉ đạo tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thực hiện cách ly trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc: gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Yêu cầu toàn thể Nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

- Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến, đơn giản thủ tục hành chính. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

         Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện./.
Đính kèm: CTUB09_signed.pdf
Như Khoa, Phòng Thanh tra 
Liên kết website