Tôn giáo
Tôn giáo
Các lễ hội của đồng bào Chăm Bàlamôn tại đền, tháp Chăm trong năm 2021-2022 
08/09/2021 
 

Theo phong tục truyền thống của người Chăm Bàlamôn, hằng năm tại 03 khu vực đền, tháp Chăm trong tỉnh Ninh Thuận diễn ra các lễ hội. Đây là các hoạt động nhằm tưởng nhớ ông, bà, tổ tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cầu cho con người được sức khỏe, bình an. Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận thông báo các lễ hội tại 03 khu vực: Tháp Pô Klong Giarai, tháp Pôrômê và đền Pônưgar trong năm 2021 và đầu năm 2022:

1. Lễ Yuon Yang (lễ Cầu đảo): Được tổ chức vào đầu tháng 4 Chăm lịch (nhằm ngày 18/7/2021 đến ngày 20/7/2021);

2. Lễ hội Katê: Được tổ chức vào đầu tháng 7 Chăm lịch (nhằm ngày 05/10/2021 đến ngày 07/10/2021);

3. Lễ Chabur (Lễ hội cúng Nữ thần Mẹ xứ sở): Được tổ chức vào hạ tuần tháng 9 Chăm lịch (nhằm ngày 18/12/2021);

4. Lễ mở cửa Tháp (Pơh bang Yang): Được tổ chức vào đầu tháng 11 Chăm lịch (nhằm ngày 22/02/2022).

Các lễ hội của người Chăm nêu trên đều có giống nhau trong các bước hành lễ, lễ vật cúng tế; chỉ khác nhau về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, quy mô và một số tiểu tiết nghi lễ và có nét độc đáo riêng. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh đã dừng không tổ chức lễ Cầu đảo để thực hiện quy định về phòng, chống dịch.

Trong thời gian đến, tùy tình hình diễn biến của dịch Covid-19 tại địa phương, Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh sẽ triển khai việc tổ chức phù hợp đối với từng lễ hội, bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. /.
Đính kèm: 

Nguyễn Tường, Phòng Tôn giáo 
Liên kết website