Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Các đơn vị được cấp chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ và chấm thi nói, viết ngoại ngữ 
22/02/2021 
 

Theo danh sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đầu tháng 02/2021, hiện cả nước có 16 trường đại học được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (trong đó, 14 trường đã được công bố từ hồi tháng 5/2020, 02 trường mới được công bố là Đại học Quy Nhơn và Đại học Tây Nguyên);

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách đơn vị được cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ; theo đó, danh sách cụ thể:

1. Danh sách 16 trường đại học được cấp chứng ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tiếng Anh):

- Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng;

- Đại học Thái Nguyên;

- Trường Đại học Cần Thơ;

- Trường Đại học Hà Nội;

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Trường Đại học Vinh;

- Học viện An ninh nhân dân;

- Trường Đại học Sài Gòn;

- Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Trà Vinh;

- Trường Đại học Văn Lang;

- Trường Đại học Quy Nhơn;

- Trường Đại học Tây Nguyên.

2. Danh sách 05 trường đại học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ:

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;

- Đại học Thái Nguyên./.

                                                           

                                       (Nội dung sưu tầm từ Báo điện tử Vnexpress)
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website