Tôn giáo
Tôn giáo
Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19 
10/08/2021 
 

Thực hiện ý kiến của Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận và việc triển khai của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch; đặc biệt trong thời gian triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 và các văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước thực hiện quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, các huyện còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

          Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước đã dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, các hoạt động tập trung khác; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn các huyện còn lại thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định được áp dụng thực hiện trên địa bàn.

Hình ảnh một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Phước tạm dừng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để phòng, chống dịch Covid-19:

Ngoài ra, một số tổ chức, cá nhân các tôn giáo trong tỉnh đã tham gia ủng hộ nhu yếu phẩm, kinh phí cho người dân trong các khu vực phong tỏa, cách ly tập trung và lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19; góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Hồng Phúc, Phòng Tôn giáo 
Liên kết website