Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
CỤM THI ĐUA SỐ 1 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 
08/06/2018 
 

Ngày 04/6/2018, Cụm thi đua số 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự Hội nghị có lãnh đạo các Chi cục: Chăn nuôi và Thú y, Thủy sản, Kiểm lâm, Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, Thủy lợi, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

           Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 của Cụm thi đua số 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt: “Lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc- Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018), thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và triển khai các phong trào thi đua chuyên đề do tỉnh và ngành phát động, như: “Sản xuất cánh đồng lớn giai đoạn 2018-2020”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”....  tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong Cụm. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bám sát nhiệm vụ chính trị chuyên môn, hưởng ứng đầy đủ các phong trào thi đua và tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao, hoàn thành chỉ tiêu đề ra, như: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 26.193 ha/26.000 ha, đạt 100,7% kế hoạch; Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 335 ha, đạt 40,4 % bằng 104% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng khai thác hải sản đạt 41.786 tấn, đạt 39,64 % bằng 115% so với cùng kỳ năm trước,…góp phần vào hoàn thành chung các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018./.

Trương Văn Phong, BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 
Liên kết website