Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
CHỦ TỊCH NƯỚC TRUY TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG” 
22/02/2018 
 
      Ngày 29/12/2017, Chủ tịch Nước ban hành Quyết định số 2703/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho bà Phan Thị Bồn (quê quán: xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; trú quán: Phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đính kèm: 2703 QD.pdf
Đăng Nhật, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website