Tôn giáo
Tôn giáo
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO NHÂN DỊP TẾT RAMƯWAN NĂM 2018 
01/05/2018 
 

Tết Ramưwan năm 2018 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi (Bàni và Islam) trong tỉnh được tổ chức trong các ngày 14, 15 và 16 tháng 5 năm 2018. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các chùa Bàni, thánh đường Hồi giáo Islam, các vị chức sắc, chức việc và bà con tín đồ tổ chức Tết Ramưwan bảo đảm vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Ngày 19/4/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1579/UBND-KGVX yêu cầu  các Sở, Ban ngành, Đoàn thể và các địa phương thực hiện tốt một số nội dung chính như sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cùng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho các chùa Bàni, thánh đường Hồi giáo Islam, các vị chức sắc và tín đồ tổ chức Tết Ramưwan trang trọng, vui tươi, an toàn,  tiết kiệm và đúng quy định. Tổ chức thăm hỏi, động viên các vị chức sắc, các gia đình chính sách và bà con tín đồ tiêu biểu ở địa phương.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc Chăm.

         3. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận đưa tin về người tốt việc tốt, những điển hình tiêu biểu trong các chức sắc, tín đồ tại địa phương./.
Đính kèm: 1579.UBND-KGVX.pdf
Hồng Lựu, Ban Tôn giáo 
Liên kết website