Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
CHỦ TỊCH NƯỚC TRUY TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG” 
12/03/2018 
 

         Nhằm ghi nhận những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngày 06/02/2018, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 162/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 02 bà mẹ thuộc tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:\
         1. Bà Ngô Thị Thiếp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước;
      2. Bà Đặng Thị Gia, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
Đính kèm: 162 QD-CTN.pdf


Đông Xuân, Ban Thi đua - Khen thưởng 
Liên kết website